Agromarket

ENERGIA SULISZEWICE Sp. z o.o.

 

Budowa farmy fotowoltaicznej

Tytuł projektu

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW w miejscowości Niegrzebia.

Lokalizacja inwestycji

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: łobeski

Gmina: Łobez

Miejscowość: Niegrzebia

 

Planowana inwestycja polegająca na instalacji paneli fotowoltaicznych, wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowana będzie w miejscowości Niegrzebia, na działce nr 17/49, obręb ewidencyjny nr 14.

Opis inwestycji

W wyniku realizacji projektu powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,98MW, której działalność polegać będzie na produkcji tzw. zielonej energii elektrycznej w ilości 2 000 MWh/rok. Inwestycja przyczyni się między innymi do  ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery (CO2, SO2, NOx, NH4) - 1 662 MgCO2/rok, zwiększenia sprawności energetycznej regionu  poprzez budowę nowego źródła energii, zmianę rodzaju stosowanego paliwa – energia elektryczna wyprodukowana dzięki instalacji fotowoltaicznej zastąpi energię produkowaną z konwencjonalnych źródeł energii (węgiel kamienny, olej opałowy, gaz ziemny)

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu nr RPZP.02.10.00-32-B055/17  pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  o  mocy  1,98  MW  w  miejscowości  Niegrzebia”,  współfinansowanego  ze  środków  Unii Europejskiej  przez  Europejski  Fundusz  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nakłady inwestycyjne na cały projekt: 9 227 460 PLN  brutto  z czego łączna wartość kosztów kwalifikowalnych  to 5 899 846,16 PLN i dofinansowanie w kwocie 4 129 892,28 PLN.

Planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w I kwartale  2019 r., zakończenie prac budowlanych oraz uruchomienie elektrowni planowane jest w II kwartale 2019 roku.

 - ENERGIA SULISZEWICE  Sp. z o.o. -