Agromarket

BIOGAZ Przemysław Łąkrol Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Images: biogaz.jpgElektrociepłownia biogazowa w miejscowości Przemysław w powiecie łobeskim województwo zachodniopomorskie została zrealizowana dzięki  środkom   z   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ramach Osi 4. „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działania 4.1. „Energia odnawialna i zarządzanie energią”

Prace budowlane trwały 12 miesięcy,  od czerwca 2012 roku  do czerwca 2013 roku. Rozruch technologiczny został rozpoczęty w lipcu 2013 roku i został zakończony w grudniu osiągając moc na poziomie 92%.  Koszt inwestycji wyniósł  ponad 17  milionów złotych. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wyniosło  ponad 8 milionów złotych.


Celem projektu jest budowa i eksploatacja instalacji Biogazowni pozwalającej produkować energię elektryczną i cieplną z biogazu pochodzącego z surowców odnawialnych, przy wykorzystaniu lokalnego potencjału surowcowego gminy Resko, przede wszystkim w oparciu o surowce dostępne z gospodarstwa rolnego.
Projekt przewiduje budowę Biogazowni umożliwiającej wytwarzanie energii elektrycznej o mocy do 1,6 MW zlokalizowanej w miejscowości Przemysław, gm. Łobez.

Podstawowe elementy przedsięwzięcia, które zintegrowane zostały jako
jego całość to:
  • Biogazownia – instalacja do wytwarzania biogazu z roślin oraz z odpadów organicznych w procesie biotechnologicznym zachodzącym w fermentatorach.
  • Instalacja spalania biogazu i wytwarzania energii elektrycznej.
  • Instalacja wytwarzania ciepła w kogeneracji.
W planowanej biogazowni, zastosowane i zintegrowane zostaną nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, sprawdzone w wielu instalacjach pracujących obecnie w Europie. Pozwoli to na osiągnięcie efektu synergii, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.
Biogazownia przystosowana będzie do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej, przy zastosowaniu następujących substratów,:

  1. Gnojowica świńska: 1800 ton/rok
  2. Wywar gorzelniany: 9000 ton/rok
  3. Kiszonka z kukurydzy: 17500 ton/rok
  4. Kiszonka z liści buraczanych: 10000 ton/rok
  5. Kiszonka z traw: 1800 ton/rok
  6. Wysłodki buraczane: 10000 ton/rok (alternatywnie buraki cukrowe w ilości: 5500 ton/rok)
  7. Recyrkulat / woda do celów rozcieńczenia substratu

Z wyżej wymienionych ilości substancji zostanie wytworzone :
Ilość wytworzonego biogazu : 6 871307 m3/rok
Ilość wytworzonej energii elektrycznej : 14567170 kWh/rok
Ilość wytworzonej energii cieplnej : 16023887 kWh/rok
Rozpoczęcie inwestycji szacuje się na pierwszy kwartał 2012 r.

Kontakt:
Marcin Szczęśniak
(Koordynator Projektu)
m.szczesniak@agromarketwiewiecko.pl

Siedziba firmy
BIOGAZ Przemysław
Łąkrol Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Wiewiecko 36C
73-155 Węgorzyno
NIP: 253-032-41-48
REGON: 320966410

Tel. 91 397 18 46
Fax 91 397 11 44
agromarket@inet.pl

Images: biogaz_ue.png